MENI

12. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

22.5.2015 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Inicijative za rješenje presude Sejdić-Finci;
  3. Stanje izrade Izvještaja o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH;
  4. Razno.