MENI

14. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

5.10.2015 11:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija o održanom sastanku sa članovima Zajedničke komisije za ljudska prava;
  3. Prijedlog definiranja kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  4. Aktivnosti vezane za 4.11.2015. - prezentaciju Izvještaja o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH; 
  5. Razno:
    - aktivnosti vezane za pripremu konferencije o nacionalnim manjinama.