MENI

15. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

4.11.2015 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacije vezane za definiranja kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Aktivnosti vezane za prezentaciju Izvještaja o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH; 
  4. Razno:
    - aktivnosti vezane za pripremu konferencije o nacionalnim manjinama
    - informacija o zahtjevu Vijeća nacionalnih manjina BiH za uvrštavanje tačke na dnevni red oba doma Parlamentarne skupštine BiH, koja bi glasila: „Provođenje presude       Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH.