MENI

Kонституирајућa сједницa Независног одбора

21.3.2014. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Конституисање Независног одбора;
  2. Текућа питања