MENI

2. sjednica Nezavisnog odbora

3.4.2014 15:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata sa kojima je obavljen intervju.