MENI

3. сједница Независног одбора

23.4.2014. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 1. Конститутивне сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 2. сједнице Независног одбора;
  3. Разматрање Предлога Извјештаја о раду Независног одбора за 2013. године;
  4. Разматрање Предлога Плана рада Независног одбора за 2014. годину;
  5. Текућа питања