MENI

4. sjednica Nezavisnog odbora

11.6.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje dopisa Ombudsmena za ljudska prava BiH broj Ž-SA-05389/14 od 29.04.2014. godine a zaprimljen 14.05.2014. godine broj 05/1-50-13-29-33/13;
  3. Dogovor oko rasporeda sastanaka sa rukovodiocima policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja