MENI

1. hitna sjednica Nezavisnog odbora

27.6.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Izvještaja o posjeti članova Nezavisnog odbora Glavnom uredu Granične policije BiH;
  2. Uvid i upoznavanje sa pristiglom dokumentacijom-informacijom koju su, na traženje Nezavisnog odbora (Broj:05/01-50-13-312-4-6/14 od 12.6.2014.godine), dostavile nadležne sigurnosne institucije u Bosni i Herecgovini.