MENI

5. sjednica Nezavisnog odbora

28.11.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 1. hitne sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Informacija o aktuelnom stanju u Graničnoj policiji BiH;
  4. Izvještaj o posjeti Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  5. Tekuća pitanja