MENI

6. сједницa Независног одбора

6.2.2015. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 5. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Извјештаја о посјети Независног одбора Граничној полицији БиХ;
  3. Усвајање Извјештаја о посјети Независног одбора Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ;
  4. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора за 2014. годину;
  5. Разматрање Приједлога Плана рада Независног одбора за 2015. годину;
  6. Текућа питања