MENI

7. сједницa Независног одбора

18.5.2015. 13:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 6. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора за 2014. годину;
  3. Текућа питања