MENI

8. sjednica Nezavisnog odbora

21.7.2015 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Informacija o aktivnostima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u svijetlu aktuelnih sigurnosnih događanja u BiH, posebno u vezi sigurnosnog događaja – napada na predsjednika Vlade Republike Srbije gosp. Aleksandra Vučića i njegovu delegaciju na komemorativnom skupu u Potočarima 11.07.2015. godine;
  3. Upoznavanje članova Nezavisnog odbora o dostavljenim dokumentima Kolegiju Predstvaničkog doma, Kolegiju Doma naroda i Kolegiju Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 05/1-50-13-29-7-7/15 od 17.06.2015. godine, i s odgovorom na poslaničko pitanje poslanice Hanke Vajzović;
  4. Tekuća pitanja