MENI

10. sjednica Nezavisnog odbora

24.8.2015 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Razmatranje Inicijative za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 01-34-3-4957/15.-1 od 17.08.2015. godine dostavljene od starane Ministra sigurnosti BiH, a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini 18.08.2015.godine broj: 05/1-04-1094-1/15;
  4. Tekuća pitanja.