MENI

Konstituirajuća sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

31.3.2014 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Konstituiranje Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Upoznavanje sa radom Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH, mandatni period 2009.-2013. godina;
  3. Dogovor o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Tekuća pitanja.