MENI

2. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

23.4.2014 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje predstavki dostavljenih od Granične policije BiH:
  a) predstavka broj: 17-06-34-7-2794/13, od 22.10.2013., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-6/14, od 9.4.2014.;
  b) predstavka broj: 17-06-34-7-302/14 od 28.1.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-5/14, od 9.4.2014.;
  c) predstavka broj: 17-06-34-7-167/14 od 20.1.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-4/14, od 9.4.2014.;
  d) predstavka broj: 17-07-34-7-661/14 od 4.3.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-7/14, od 9.4.2014.;
 3. Razmatranje predstavke dostavljene od Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 16-06-34-3-1036-2/14, od 24.2.2014., protokolirane u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227/14, od 26.2.2014.;
 4. Razmatranje predstavke dostavljene od Ministarstva sigurnosti BiH na rad zaposlene u Državnoj agenciji za istragu i zaštitu, broj: 08-2-50-1213-1/14, od 4.3.2014., protokolirane u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-1/14, od 10.3.2014.;
 5. Razmatranje predstavke dostavljene od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 20-02-07-6-341-3/14, od 11.3.2014., protokolirane u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-8/14, od 9.4.2014.;
 6. Razmatranje izmjena i dopuna poslovnika o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.