MENI

6. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

8.7.2014 10:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba broj: 05/2-50-17-227-18/14, od 6.5.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-06-34-7-1170/14, od 19.6.2014.;
    b) žalba broj: 05/2-50-17-227-19/14, od 2.6.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1278/14, od 1.7.2014.
  3. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.