MENI

3. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

21.9.2010 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje prigovora pristiglih Komisijina obavještenje Komisije broj 01,02-50-1-910-2/10 od 24.8.2010.,
  3. Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene u Javnom konkursu za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  4. Tekuća pitanja.