MENI

9. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

15.2.2013 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje zaključka sa 41. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o organizovanju javne rasprave po Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.