MENI

16. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

8.5.2014 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2013. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Informacija o realizaciji zaključaka sa 15. sjednice Komisije (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.