MENI

3. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

4.11.2010 10:00 Mala sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje prijedloga zahtjeva Kolegiju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  3. Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Nezavisne komisije;
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o službenoj legitimaciji članova Nezavisne komisije;
  5. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE