MENI

5. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

27.1.2011 12:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Poslovnika o radu Nezavisne komisije (Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH);
  3. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE