MENI

8. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

28.4.2011 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Saradnja – sastanak s predstavnicima institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH;
  3. Razmatranje prijedloga za izgled i sadržaj promotivnog letka Nezavisne komisije ;
  4. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE