MENI

17. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

7.12.2011 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Foča;
  3. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ Sarajevo;
  4. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Sarajevo;
  5. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ Busovača;
  6. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Busovača;
  7. Utvrđivanje Radnog naloga za posjetu KPZ-u Trebinje;
  8. Utvrđivanje Radnog naloga za posjetu KPZ-u Mostar;
  9. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE