MENI

16. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.11.2011 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Foča;
  3. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ Sarajevo;
  4. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Sarajevo;
  5. Utvrđivanje Radnog naloga za posjetu KPZ-u Busovača;
  6. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE