MENI

19. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

26.1.2012 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 2011.godinu;
  3. Plan aktivnosti Nezavisne komisije u 2012.godini;
  4. Zahtjev za dostavu izvještaja o posjeti od 12.12.2011.godine (advokat Milan Romanić);
  5. Tekuća pitanja:
    - Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove od 22.12.2011.godine;
    - Obavještenje Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH od 23.12.2011.godine;

ODRŽANE SJEDNICE