MENI

42. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

10.9.2014 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Bihać
  3. Usvajanja Finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2015. godinu
  4. Razmatranje molbe za dostavu podataka traženih po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH broj: 03-13-50-19-2-10/13 od 01.09.2014. godine;
  5. Predstavka zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Nezevisna komisija zaprimila 26.08.2014.godine broj: 05/6-50-17-3-4/14;
  6. Izjašnjenje upravnika Pritvorske jedinice zavoda za izvršenje krivičnih sankcija broj: 04-43-5035-2/14 od 14.07.2014. godine a vezano za dopis Nezavisne komisije od 07.07.2014. godine broj 05/6-50-13-31-40-4-/14;
  7. Tekuća pitanja
    a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za oktobar 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE