MENI

7. sjednica Nezavisne komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

19.7.2016 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Utvrđivanje finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2017. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za august 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE