MENI

22. sjednica Nezavisnog odbora

21.7.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje trenutnih aktivnosti u Državnoj agenciji za istrege i zaštitu BiH;
  3. Izvještaj sa sastanka članova Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH sa ministrom sigurnosti BiH;
  4. Tekuća pitanja