MENI

20. сједницa Независног одбора

11.5.2016. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 19. сједнице Независног одбора;
  2. Притужба Свевлада Хоффманна на рад замјеника директора Граничне полиције БиХ запримљене у Парламентарној скупштини БиХ 20.4.2016. године број:05/1-5017-1189/16;
  3. Разматрање Информације Тужилаштва БиХ достављене од Министарства безбједности БиХ од 05.04.2016. године број: 01-34-3-2678-1/15.;
  4. Текућа питања