MENI

18. сједницa Независног одбора

30.3.2016. 8:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 17. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Иницијативе за смјену директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 01-34-3-4957/15.-1 од 17.08.2015. године достављене од старане Министра безбједности БиХ, а запримљено у Парламентарној скупштини 18.08.2015.године број: 05/1-04-1094-1/15;
  3. Текућа питања