MENI

16. сједницa Независног одбора

10.2.2016. 8:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2015. годину;
  3. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ о приједлогу Одлуке о утврђивају Плана пријема кадета за 2016. годину број 17-06-2-34-11-170-6/15 од 07.01.2016. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 15.01.2016. године број: 05/1-04-203/16;
  4. Текућа питања