MENI

15. сједницa Независног одбора

30.12.2015. 8:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 14. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Приједлога Плана рада Независног одбора за 2016. годину;
  3. Разматрање Информације Државне агенције за истраге и заштиту БиХ о догађајима у Новом Граду 10.12.2015.године
  4. Текућа питања