MENI

14. сједницa Независног одбора

8.12.2015. 8:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 13. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја о финансијској ревизији Граничне полиције БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, материјал Уреда за ревизију институција БиХ број:01-05-50-983-1/15 од 10. 11.2015. године а запримљено у Парламентарној скупштини БиХ 10.11.2015. године број:05/1-16-1-1444/15;
  3. Текућа питања