MENI

17. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

1.4.2016 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 3. Aktivnosti vezane za organizovanje konferencije o definisanju statusa pripradnika nacionalne manjine; 
 4. Imenovanje članova Recenzentskih grupa pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 5. Razno:
  - Informacija o statusu Izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH
  - Informacija vezana za izmjenu Izbornog zakona BiH
  - Informacija o sastanku Ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH sa vijećima nacionalnih manjina u BiH
  - Informacija o sastanku sa Visokom komesarkom OSCE-a za nacionalne manjine, gospođom Astrid Thors           održanom 21.03.2016.
  - Informacija o održanoj Izbornoj Skupštini Saveza nacionalnih manjina BiH
  - Informacija o održanim Konferencijama: KOMA i Zajedničke komisije za ljudska prava
  - Informacija o konstituisanju Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH
  - Informacija o status Strateške platforme za nacionalnih manjina BiH