MENI

19. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

22.7.2016 12:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Predstavljanje novog člana Vijeća nacionalnih manjina BiH ispred austrijske nacionalne manjine. 
  2. Aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH - Recenzentskih grupa - zakon o pravima nacionalnih manjina, akcioni plan za Rome, strateška platforma za nacionalne manjine 
  3. Planiranje posjeta Vijeća nacionalnih manjina BiH u 2016. godini 
  4. Razno:
    - Informacija o isplatama troškova za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH 
    - Informacija o popisu stanovništva u BiH