MENI

23. сједницa Независног одбора

30.8.2016. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 22. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја о комеморативном скупу у Сребреници од 11.07.2016. године достављене од Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 20-05/3-2-04-4-788-49/16 од 8.8.2016. године а запримљено у Парламентарној скупштини 22.08.2016. године број 05/1-04-2254/16;
  3. Текућа питања