MENI

25. сједницa Независног одбора

20.10.2016. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 24. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Закључка са 29. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине, број: 03/1-50-14-7-29/16 од 6.10.2016. године;
  3. Разматрање Захтјева Државне агенције за истраге и заштиту БиХ број:16-04/3-04-1-5634-3/16 од 29.09.2016. године а запримљеног у Парламентарној скупштини БиХ 07.10.2016. године број: 05/1-50-19-2588/16;
  4. Разматрање Информације Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ о подузетим активностима по налозима Уреда за ревизији институција БиХ за 2015. годину број: 20-07-16-1-1888-12/15 од 03.10.2016. године а запримљена у Парламентарној скупштини БиХ 04.10.2016. године број:05/1-50-13-29-24-5/16;
  5. Усвајање Извјештаја о посјети чланова Независног одбора Граничној полицији БиХ;
  6. Текућа питања