MENI

27. sjednica Nezavisnog odbora

7.12.2016 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Zahtjeva Svevlada Hoffmanna, broj: 05/1-50-19-2957/16 od 23.11.2016. godine
  3. Usvajanje Izvještaja o posjeti Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja