MENI

12. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

15.12.2016 17:00 Mala sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o posjeti članova Nezavisne komisije Kaznenopopravnom zavodu Sarajevo;
  3. Razmatranje Izvještaja o posjeti članova Nezavisne komisije Jedinici za izgradnju državnog zatvora;
  4. Razmatranje neopozive ostavke Alme Čolo na članstvo u Nezavisnoj komisiji broj: 05/6-34-1-3084/16 od 08.12.2016. godine;
  5. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za januar 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE