MENI

28. sjednica Nezavisnog odbora

23.1.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Informacije o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2015. godinu broj:16-12-16-1-8619-1/15 od 04.10.2016. godine a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini BiH 12.10.2016. godine broj: 05/1-50-13-29-24-5/16;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH;
  4. Tekuća pitanja