MENI

16. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

23.3.2017. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 15. сједнице Независне комисије;
  2. Информација са сједнице Заједничке комисије за људска права и Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на којима је разматран Извјештај о раду Независне комисије за 2016. годину;
  3. Текућа питања

      а) План активности за април 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ