MENI

2. sjednica Ogranka GOPAC u PSBiH

22.3.2017 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Ogranka GOPAC u PSBiH,
  2. Razmatranje Prijedloga programa rada Ogranka GOPAC u PSBiH,
  3. Informacija Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u vezi sa realizacijom dosadašnjih aktivnosti na obezbjeđivanju podrške u radu Ogranka GOPAC u PSBiH,
  4. Tekuća pitanja.