MENI

3. sjednica Ogranka GOPAC u PSBiH

18.4.2017 14:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Ogranka GOPAC u PSBiH,
  2. Verificiranje zapisnika sa 2. sjednice Ogranka GOPAC u PSBiH,
  3. Razmatranje Prijedloga programa rada Ogranka GOPAC u PSBiH,
  4. Tekuća pitanja.