MENI

32. сједница Независног одбора

15.5.2017. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 31. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту БиХ за 2016. годину и  Програм рада Државне агенције за истраге и заштиту БиХ за 2017. годину, материјал број: 16-03-50-2162-2/17 од 21.3.2017. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ  22.3.2017. године број: 05/1-50-13-26-30-5/17;
  3. Текућа питања