MENI

18. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.5.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija sa sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH a vezano za imenovanje jednog člana Nezavisne komisije;
  3. Informacija o realizaciji zaključka Nezavisne komisije upućenog Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za juni 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE