MENI

25. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

26.5.2017 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Razmatranje odgovora iz Upitnika "Evropske komisije za pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU" iz poglavlja III Poštivanje i zaštita manjina i prava na kulturu;
  4. Zauzimanje stava Vijeća nacionalnih manjina BiH po pitanju objave podataka o Popisu stanovništva iz 2013 godine;
  5. Razmatranje informacije o planiranju objave poziva za projekte za nacionalne manjine od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u 2017;
  6. Razno:
  • Status konferencije o nacionalnim manjinama
  • Status posjete Češkoj Republici 
  • Informacija o usvajanju Izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2016.