MENI

27. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

12.7.2017 8:30 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. i 26.sjedniceVijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Izvještaj sa sastanka predstavnika Vijeća nacionalnih manjina BiH sa Savjetodavnim Komitetom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je održan 6.7.2017. godine;
  3. Finalni dogovori vezani za organizaciju međunarodne konferencije pod nazivom: „Autentičnost nacionalne manjine u BiH“.
  4. Razno: