MENI

28. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

31.8.2017 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25, 26 i 27 sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Informacije sa održane međunarodne konferencije pod nazivom: „Autentičnost nacionalnih manjina u BiH;
  3. Razno:
    - Pripreme vezane za službenu posjetu  Vladinom vijeću za nacionalne manjine Češke Republike.