MENI

35. sjednica Neovisnog odbora

28.8.2017. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Neovisnog odbora;
  3. Razmatranje Izvješća o posjetu članova Neovisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH i Graničnoj policiji BiH;
  4. Odgovor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na postavljeno pitanje člana Neovisnog odbora Ljubomira Kuravice broj: 20-07/1-02-1294-1/17 od 20.7.2017. godine, a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 24.7.2017. godine broj: 05/1-02-1-1809/17;
  5. Obavijest o imenovanju članova Neovisnog odbora broj: 01,02-50-14-388-4,4/17 od 24.7.2017. godine i broj: 01,02-50-14-849-4,4/17. od 24.7.2017. godine;
  6. Tekuća pitanja