MENI

21. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

24.8.2017 18:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija o posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Utvrđivanje Radnog naloga za nenajavljenu posjetu Kazneno popravnom zavodu Tuzla;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za septembar 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE